Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja wynagrodzenia
Nasz Tczew

Prezydent Tczewa będzie zarabiał więcej

Podczas obrad listopadowej sesji rady miejskiej głosowano nad kilkoma istotnymi uchwałami. Radni między innymi podwyższyli wynagrodzenie prezydentowi Tczewa, zatwierdzili również uchwałę podwyższającą wysokość diet za udział w sesjach.

Sesję rozpoczęło uchwalenie skorygowanego porządku obrad. Sprawozdanie z bieżącej działalności pod nieobecność prezydenta Mirosława Pobłockiego złożył wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk. Dużo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił inwestycjom. Można było o kilku powiedzieć, że zostały zakończone – takie jak stadion czy budynek przy ulicy Podgórnej.

Radni pytali wiceprezydenta między innymi o remont ulicy Ceglarskiej, przetarg na użytkowanie przystani nad Wisłą i kontynuację przebudowy stadionu przy ulicy Bałdowskiej. Raport po kontroli w Przedszkolu nr 8 w Tczewie przedstawił radny Kazimierz Ickiewicz. W kolejnej części sesji radni głosowali nad uchwałami. Jedna z nich dotyczyła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, czyli części byłej jednostki wojskowej.

Po przerwie radni przy trzech głosach wstrzymujących przyjęli uchwałę o wynagrodzeniu prezydenta Tczewa. Wynagrodzenie miesięczne prezydenta będzie wyższe, a jego podstawa zasadnicza wyniesie 10 770,00 zł. Wraz z przysługującymi dodatkami da to kwotę blisko 20 tys złotych miesięcznie brutto. Radni przyjęli również do realizacji uchwałę o wysokości diet, określa ona znaczący wzrost tego wynagrodzenia, zwłaszcza dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Radni przyjęli również uchwałę korygująca tegoroczny budżet, a był w niej punkt dotyczący wniesienia wkładu w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Północ.
W części poświęconej zgłaszaniom wniosków i interpelacji głos zabrali Maciej Skiberowski, Łukasz Brządkowski, Marcin Kussowski, Wojciech Borzyszkowski i Iwona Nitza.