Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Spór o iluminację wiaduktu na Zatorzu
Nasz Tczew

Spór o iluminację wiaduktu na Zatorzu

Mieszkaniec Tczewa pyta władze miasta o iluminację wiaduktu nad torami kolejowymi na osiedlu Zatorze, który w najbliższej przyszłości zostanie całkowicie przebudowany. Prezydent informuje, że iluminacja będzie wykonana dopiero po wybudowaniu obiektu. Zdaniem mieszkańca takie rozwiązanie sprawi, że inwestycja będzie trudniejsza i droższa.

Do naszej redakcji nadeszło pismo od mgr inż. elektryka Edwarda Fijałkowskiego, specjalisty zajmującego się m.in. oświetleniem. Mieszkaniec Tczewa krytycznie wypowiada się na temat harmonogramu prac związanego z wymianą wiaduktu w ciągu ulicy Nowy Rynek. Nie zgadza się z pomysłem prezydenta Tczewa, aby iluminację wiaduktu wykonać dopiero po wybudowaniu obiektu. Mieszkaniec nie chciał wystąpić przed naszą kamerą, dlatego cytujemy fragmenty pisma, które otrzymała nie tylko nasza redakcja, ale i wiele innych instytucji, w tym Urząd Miejski.

„Panie prezydencie, dla dobra sprawy pozwalam sobie zwrócić uwagę, że jest to błędne rozwiązanie tego tematu. Błąd popełniono na etapie Zamówienia Publicznego. W zakresie Zamówienia Publicznego powinno być również opracowanie koncepcji i projektu iluminacji nowego wiaduktu (…) Czas pozwala jeszcze na to, żeby ten błąd naprawić. Poprawne wykonanie tej instalacji po wybudowaniu wiaduktu nad koleją i jej trakcją, będzie technicznie i formalnie trudniejsze oraz droższe” – Edward Fijałkowski.

Prezydent odpowiedział mieszkańcowi na łamach programu „Pytania do prezydenta”, nie zmieniając swojego stanowiska. Edward Fijałkowski zapowiada, że przygotowuje kolejne pismo do Urzędu Miejskiego z wyczerpującą argumentacją. Mimo uwag mieszkaniec cieszy się z planowanej iluminacji wiaduktu na Zatorzu.

„Wiadukt wraz z jego iluminacją będzie atrakcyjnym i wyróżniającym się obiektem inżynierskim w przestrzeni miasta, tak w dzień jak i w nocy, w przeciwieństwie do wybudowanego parę lat temu podobnego, jednołukowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego” – Edward Fijałkowski.

W piśmie od Edwarda Fijałkowskiego czytamy, że wiadukt w ciągu ul. Wojska Polskiego to, tu cytat, „iluminacyjny kicz”,„pieniądze wyrzucone w błoto” oraz „śmieszna dekoracja, która jest wstydliwym pośmiewiskiem dla miasta”. Zdaniem mieszkańca lokalizacja tego wiaduktu jest błędem urbanistycznym, ponieważ jego iluminację widzą głównie maszyniści jadący pociągiem, a nie uczestnicy ruchu drogowego. W ubiegłym roku prezydent chwalił wykonanie tej iluminacji.

Prezydent zapowiada, że przetarg na przebudowę wiaduktu na Zatorzu zostanie ogłoszony już wkrótce. Wykonanie zadania potrwa dwa lata. Będzie ono dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotą 6 mln zł.