Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

spalarnia szpital
Nasz Tczew

Starosta zlikwiduje spalarnię przy szpitalu?

Trzy lata temu starosta tczewski Mirosław Augustyn powiedział, że nie przedłuży dzierżawy spalarni odpadów medycznych, której właścicielem jest powiat. Okres wieloletniej dzierżawy obiektu znajdującego się na terenie tczewskiego szpitala skończy się za kilka miesięcy. Okazuje się, że starosta jednak zmienił zdanie.

Spalarnię dzierżawi za około 300 tysięcy złotych rocznie firma ECO-ABC z Bełchatowa – to ogólnopolski operator wielu spalarni w naszym kraju. Obiekt został oddany do użytku w 2009 roku. Władze powiatu nazywały tę inwestycję innowacyjną, unijna dotacja to był wkład blisko 7 milionów złotych.

Problem w tym, że wybudowano ją na terenie tczewskiego szpitala w sąsiedztwie obiektów, gdzie znajduje się wiele osób – to pacjenci i pracownicy kilku oddziałów medycznej placówki, ale też uczniowie i pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej Curie. Uciążliwości spalar ni były przez nich odczuwalne. Dym często kieruje się na budynek szkoły, opada na boisko, zdaniem byłej dyrektorki liceum był odpowiedzialny za obumieranie sąsiadujących drzew. W czerwcu 2020 roku starosta Mirosław Augustyn w związku ze zgłaszanymi uciążliwościami powiedział, że spalarnia działać będzie tylko do końca dzierżawy, bo taki obiekt nie powinien funkcjonować w sąsiedztwie placówek publicznych.


Poprzedni starosta Tadeusz Dzwonkowski podpisał dzierżawę, której okres obowiązuje do końca 2023 roku. Na sesji rady powiatu radni pytali jaka decyzję w sprawie spalarni podejmie zarząd powiatu. Augustyn odpowiedział, że dzierżawa będzie przedłużona. O wyjaśnienie powodów takiej decyzji poprosiliśmy go w programie Pytania do Starosty.

SPROSTOWANIE: Umowę na spalarnię przy Szpitalach Tczewskich S.A. podpisywał starosta Józef Puczyński, a nie jak podaliśmy błędnie w materiale starosta Tadeusz Dzwonkowski.

Starosta zwrócił również uwagę na to, że firma dzierżawiąca spalarnię stara się uświadamiać uczniów i pracowników liceum, podejmuje z nimi współpracę.