Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

wiosna dk 22
Nasz Tczew

Wiosenny rozmach prac w Knybawie i Czarlinie

Już blisko pół roku pozostało do zakończenia przebudowy odcinka drogi krajowej 22 od węzła w Czarlinie do mostu knybawskiego. Front prac obecnie jest szeroki. Wylewane są nawierzchnie nowej drogi, budowany jest podziemny tunel dla ciągu pieszo-rowerowego nad Wisłą i wiadukt nad przejazdem kolejowym.

Gdański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za ponad 50 milionów złotych realizuje przebudowę drogi krajowej numer 22 na odcinku od węzła z drogą 91 w Czarlinie do mostu knybawskiego na Wiśle. O inwestycji mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Kruszywo i Most. Prace rozpoczęły się w lutym ubiegłego roku i mają być zrealizowane do września tego roku. Trzy i pół kilometrowy odcinek jest trudny do przebudowy. W zakresie zadania jest modernizacja kilku obiektów inżynieryjnych w tym wiaduktów i mostu nad strugą subkowską. Przebudowane będą skrzyżowania z drogami w kierunku Subków i Gorzędzieja, gdzie będzie sygnalizacja świetlna. Będą też nowe elementy – droga pieszo-rowerowa, podziemne przejście pieszo-rowerowe nad Wisłą, drogi serwisowe, ekrany akustyczne, oświetlenie.

W ostatnich dniach wzmożone prace przebiegały na skrzyżowaniu pomiędzy Bałdowem a Gorzędziejem, gdzie wylewano masy bitumiczne, instalowano nową sygnalizację świetlną. Z utrudnieniami musieli się liczyć nie tylko przejeżdżający drogą krajową, ale też dojeżdżający do niej drogą powiatową.