Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Szpitale Tczewskie tylko dla COVID-19
Nasz Tczew

Szpitale Tczewskie tylko dla COVID-19

Decyzją ministra zdrowia i wojewody pomorskiego Szpitale Tczewskie zostaną przekwalifikowane na szpital jednoimienny przeznaczony wyłącznie dla pacjentów chorujących na COVID-19. Oznacza to, że mieszkańcy powiatu tczewskiego bez koronawirusa muszą kierować się do innych placówek.

Mimo że Szpitale Tczewskie staną się szpitalem jednoimiennym we wtorek 27 października, to już w miniony poniedziałek placówka przestała przyjmować nowych pacjentów. Następujące oddziały mieszczące się przy ul. 30 Stycznia będą przyjmować jedynie chorych na COVID-19: Internistyczny, Chirurgiczny, Ginekologiczny, Pediatryczny, a także Położniczy oraz Neonatologiczny. Zmiany nie dotyczą hospicjum przy ul. Paderewskiego. Dodatkowo mieszczące się przy ul. 1 Maja Oddziały Rehabilitacji Neurologicznej oraz Ogólnoustrojowej od 3 listopada zostaną przekształcone w oddział internistyczny jedynie dla pacjentów z COVID. Pacjenci aktualnie leczeni w Szpitalach Tczewskich będą musieli opuścić placówkę.

Szpital jednoimienny w Tczewie zapewni 235 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Prezes placówki podkreśla, że to bardzo duża ilość w stosunku do liczby personelu.

Poradnie Specjalistyczne w tak zwanym Białym Domku, RTG na ul. Wojska Polskiego, Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna w Tczewie oraz Gniewie oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci na tę chwilę pracują normalnie. Z kolei decyzja odnośnie znajdujących się w budynku szpitalnym np. punktu pobrań czy tomografu jeszcze nie zapadła.

Według prezesa placówki decyzja ministra odnośnie przekształcenia Szpitali Tczewskich nie jest do końca zrozumiała. Więcej na ten temat powiemy w jutrzejszym wydaniu Naszego Tczewa.