Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Wojsko wróci do Tczewa
Nasz Tczew

Wojsko wróci do Tczewa

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że wojsko polskie wróci do Tczewa na teren dawnego poligonu. Plany MON-u stoją w sprzeczności wobec planów Urzędu Miasta, który chciał na dawnym poligonie stworzyć m.in. teren rekreacyjny i cmentarz. Społecznicy zaangażowani w akcję Ratujmy Las Tczewski nie wykluczają protestu.

Pod koniec sierpnia w Tczewie toczyła się głośna dyskusja na temat przyszłości dawnego poligonu wojskowego, na którym do 2011 roku stacjonowali żołnierze. Radni przyjęli zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które mogłyby w przyszłości doprowadzić do potencjalnej wycinki północnej części Lasu Tczewskiego. Pozostała część poligonu miała zostać przekształcona w zielony teren rekreacyjny i cmentarz. Plany te są już nieaktualne, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało „szach-mat”. Jeszcze do niedawna cały były poligon był własnością Krajowego Zasobu Nieruchomości, od którego miasto chciało go bezpłatnie przejąć. Po decyzji MON-u teren trafił do rąk Agencji Mienia Wojskowego. Aktualnie trwają prace dotyczące przejęcia nieruchomości w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury. W oficjalnym komunikacie MON-u, czytamy, że:

„Nieruchomość została wskazana do zagospodarowania w całości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach realizacji Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025, wynikającego z ustawy o obronie Ojczyzny. Na tym terenie powstanie infrastruktura wojskowa do zakwaterowania żołnierzy i przykoszarowy plac ćwiczeń” – Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Mieszkańcy spekulują, że poza koszarami na poligonie mogłyby zostać ulokowane elementy tarczy antyrakietowej lub radary, ale tych hipotez MON nie potwierdza ani im nie zaprzecza. Ministerstwo nie odpowiedziało nam na pytanie, czy weźmie pod uwagę głosy mieszkańców Tczewa, zwłaszcza z osiedla Górki. W programie „Pytania do Prezydenta” temat skomentował Mirosław Pobłocki.

Jednym z mieszkańców Górek jest inicjator akcji społecznej Ratujmy Las Tczewski. Obawia się on, że wojsko wytnie część kilkudziesięcioletnich drzew pod budowę nowych koszar i placu. Podczas konferencji prasowej prezydent i jego zastępca przypomnieli, że w wakacje ostrzegali, że nagłośnienie sporu o zagospodarowanie poligonu może skutkować odebraniem tego obszaru przez rząd.