Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Golicki nagroda
Nasz Tczew

Wyjątkowa nagroda za budowanie więzi dla Józefa Golickiego

Józef Golicki – twórca i organizator dziewiętnastu edycji In Memoriam Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego – znalazł się w gronie osób wyróżnionych za działalność kulturalną i społeczną przez fundację POLCUL.

Golicki jest również autorem albumów, pokazujących najciekawsze wydarzenia, miejsca i ludzi minionego stulecia. Mowa przede wszystkim o kilkunastu częściach Albumu Tczewskiego, jak również o innych wydawnictwach tematycznych związanych z naszym regionem.

Fundacja Polcul imienia Jerzego Bonieckiego została zawiązana w latach osiemdziesiątych w Australii. Fundacja jest promotorem społeczeństwa obywatelskiego, a w skład kapituły przyznającej wyróżnienia wchodzą wybitne autorytety z dziedzin kultury, nauk społecznych, historii. Polcul nagradza „małych bohaterów” – ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie, często na poziomie lokalnym, ale także czynią to skutecznie, zarażając przy tym swoją działalnością i pasją otoczenie. Tworzą społeczną więź.

W tym roku dyplomy i nagrody pieniężne fundacja przyznała trzynastu osobom. W uzasadnieniu przyznania nagrody Golickiemu Golicki wskazano na wieloletnią, wielokierunkową działalność społeczną oraz promowanie historii kultury i obyczajów miasta Tczewa i regionu kociewskiego.