Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja absolutorium powiat
Nasz Tczew

Zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Rada powiatu na czerwcowej sesji udzieliła absolutorium i wotum zaufania zarządowi powiatu. Głosowania poprzedziły sprawozdanie starosty oraz omawianie raportu o stanie powiatu.

59 sesję obecnej kadencji rady powiatu prowadziła przewodnicząca Barbara kamińska. Na początku sesji uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno wicestarosty wodzisławskiego Tadeusza Skatuły, który rozpoczął wraz z byłym starostą tczewskim Józefem Puczyńskim owocną współpracę powiatów wodzisławskiego i tczewskiego.

W pierwszej części sesji tradycyjnie starosta przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu. Informację o odpowiedziach na interpelacje i zapytania odczytała wiceprzewodnicząca rady Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska.


Na pytania radnych dotyczące stanu przygotowań do sezonu letniego służb mundurowych: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Mróz oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Tarnowski.

Rada głosowała nad kilkoma uchwałami. Dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budzetu.
Debatę na temat raportu o stanie powiatu za rok 2022 rozpoczął radny Tomasz Kajzer. Głos także zabierali Adam Kucharek, Jan Kulas, Witold Sosnowski, Piotr Łaga, Alicja Gajewska, Roman Małecki i Dariusz Godlewski. Po debacie rada głosowała nad udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Wiekszość – 12 radnych głosowało za, 6 wstrzymało sie od głosu, a trzech było przeciwnych.
Ostatnią uchwała sesji dotyczyła udzielenia zarządowi absolutorium za realizację budżetu za 2022 rok. Po dyskusji oraz przedstawieniu opinii komisji radnych uchwały absolutorium udzielono przy 16 głosach za, 2 wstrzymujących się i 3 przeciwnych.
W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali Marek Modrzejewski, Dariusz Godlewski i Adam Kucharek.