Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Znamy treść pergaminów z kapsuły czasu
Nasz Tczew

Znamy treść pergaminów z kapsuły czasu

Tajemnica pergaminów z kapsuły czasu Mostu Tczewskiego została rozwiązana. Poznaliśmy treść, jaką w połowie XIX wieku ówczesny król Prus zapieczętował w ziemi podczas wmurowania kamienia węgielnego. Odczytane pergaminy trafiły do Fabryki Sztuk.

Dwa lata temu, 15 kwietnia 2019 roku, pracownicy firmy Banimex w trakcie odbudowy przyczółka Mostu Tczewskiego odkryli kamień węgielny, a w nim metalową płytkę i kapsułę czasu umieszczoną w tym miejscu 27 lipca 1851 roku przez ówczesnego króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV. W tym roku latem minie dokładnie 170 lat od tego historycznego wydarzenia. Po otwarciu kapsuły czasu znaleziono w niej dziesięć dziewiętnastowiecznych monet oraz dwa zawinięte i bardzo zniszczone pergaminy. W trakcie kolejnych miesięcy konserwator dzieł sztuki Alicja Krawczyk z Polskiej Akademii Nauk pracowała nad rozwinięciem w bezpieczny sposób zabytkowych pergaminów. Niestety wówczas stwierdzono rozległe ubytki w tych dokumentach.

Następnie specjalista do spraw dokumentacji fotograficznej zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku Grzegorz Nosorowski za pomocą obrazowania multispektralnego otrzymał wyraźne fotokopie pergaminów, które zostały przekazane tłumaczce Stefanii Sychcie z Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Z powodu wielu ubytków udało się jej odczytać jedynie fragmenty dokumentów. Starosta tczewski chwali pracę specjalistów.

W Fabryce Sztuk mieszkańcy od wielu miesięcy mogli oglądać odnalezioną kapsułę czasu wraz z monetami, a od niedawna także kopię dwóch pergaminów wraz z polskim tłumaczeniem. Oryginalne dokumenty muszą być szczelnie zamknięte w magazynie bez dostępu do światła. Tłumaczka przełożyła na język polski niemiecką treść zapisaną pismem kaligraficznym. Żadnych historycznych niespodzianek nie odkryto. Ubytki pergaminu tłumaczka zaznaczyła kropkami, a miejsca wątpliwe ujęła w nawiasy kwadratowe. Niektóre z nich opatrzyła dodatkowo znakiem zapytania. Odczytane słowa króla Prus pokrywają się z informacjami znanymi z książek na temat Mostów Tczewskich.

Gdy Fabryka Sztuk zostanie ponownie otwarta, mieszkańcy będą mogli zobaczyć na własne oczy relikty związane z kapsułą czasu. W przyszłości, po odbudowie całego Mostu Tczewskiego zawartość kapsuły czasu zostanie przeniesiona z Fabryki Sztuk do przyczółka. Na jego najniższej kondygnacji zwiedzający będą mogli zobaczyć również zachowany kamień węgielny.