Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

drogi rowerowe dworzec
Nasz Tczew

Będą nowe drogi rowerowe przy dworcu PKP

Budowany nowy wiadukt w okolicy dworca PKP będzie miał drogę rowerową. Władze Tczewa planują dobudować do wiaduktu dwa odcinki dróg rowerowych, które mają być połączeniem z jednej strony z dworcem, z drugiej strony z Wiślaną Trasą Rowerową. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z sieci dróg rowerowych w Tczewie mieszkańcy mogą być zadowoleni. Ścieżki rowerowe systematycznie w ostatnich latach budowane były wzdłuż głównych arterii naszego miasta. Z udziałem dofinansowania unijnego wybudowano drogi rowerowe łączące osiedla z węzłem transportowym oraz Wiślaną Trasę Rowerową. Jednak właśnie te dwie inwestycje nie są ze sobą połączone. Projekt połączenia ich zakłada budowę dwóch odcinków drogi rowerowej w ulicach wiodących wzdłuż torów kolejowych, które połączyłby się na nowo wybudowanym wiadukcie.

Takiej inwestycji nie ma w planowanym na ten rok budżecie miasta, ale pojawiła się szansa na pozyskanie dofinansowania, więc być może nowe odcinki drogi rowerowej, a przy okazji kompleksowa przebudowa w całej szerokości drogi na tych odcinkach, mogą być zrealizowane jeszcze w tym roku.
O zadaniu tym mówi Grzegorz Pawlikowski z Urzędu Miejskiego, zajmujący się polityką rowerową w Tczewie.

Koszt inwestycji – budowy dwóch blisko dwustumetrowych odcinków drogi rowerowej – szacowany jest na 1 milion 200 tysięcy złotych. O ewentualny termin realizacji zadania zapytaliśmy Mirosława Pobłockiego w programie Pytania do Prezydenta.