Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

dk 22 remonty
Nasz Tczew

Kumulacja remontów na drodze krajowej 22

Ubiegłoroczny przetarg na dokończenie przebudowy odcinka drogi krajowej od Czarlina do mostu knybawskiego nie wyłonił wykonawcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zwiększyć kwotę na to zadanie i niebawem ponowić przetarg. Zapowiada także przebudowę dwudziestki dwójki w dwóch innych miejscach – za mostem knybawskim w kierunku Gnojewa oraz w Swarożynie.

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadał w ubiegłym roku dokończenie przebudowy odcinka drogi krajowej numer 22 (dwadzieścia dwa) od Czarlina do mostu knybawskiego. Przypomnijmy, że to zadanie z winy nierzetelnego wykonawcy zostało przerwane. Przez to przebudowa skomplikowała się. Zamawiający musiał zinwentaryzować stan prac, przeliczyć i dokonać nowa specyfikację na dokończenie zadania. Do tego doszły podwyżki i w efekcie GDDKiA nie znalazło wykonawcy.

Zarządca drogi przeznaczył na dokończenie przebudowy niespełna 17 milionów złotych, a najniższa z czterech ofert jakie wpłynęły opiewała na 23,5 miliona złotych.
Zdaniem GDDKiA różnica w kwocie szacowanej i zaproponowanej przez wykonawców była za duża. Pieniędzy zabrakło i przetarg na realizację tego zadania unieważniono. Jakie są plany na ten rok zapytaliśmy rzecznika gdańskiego oddziału GDDKiA Piotra Michalskiego

Do wykonania na odcinku Czarlin – Knybawa pozostało m.in. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Czy jest szansa, żeby ogłoszono przetarg jeszcze w pierwszym kwartale tego roku?
Piotr Michalski poinformował nas o tym, że ogłoszono właśnie przetarg na inny odcinek drogi krajowej 22 w pobliżu Tczewa. Kolejnym miejscem na naszym terenie, gdzie będzie przebudowywana dwudziestka dwójka jest Swarożyn i okolice.