Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Śliwiny stanica
Nasz Tczew

Mieszkańcy Śliwin stworzyli stanicę rowerową

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinach zakończyło po ponad roku pracy realizację projektu stanicy rowerowo-rekreacyjnej. Przestrzeń służąca rekreacji i odpoczynkowi powstała przy skrzyżowaniu kilku szlaków rowerowych.

Stanicę rowerową zlokalizowano 50 metrów od krzyżówki w Śliwinach w kierunku na Waćmierek. Tutaj krzyżują się szlaki rowerowe Grzymisława, Joannitów oraz Jabłoniowy, więc jest to idealne miejsce na krótki odpoczynek. Oprócz ławek, sprzętu do rekreacji mieszkańcy umieścili tu tablicę informacyjną na temat historii Śliwin, a jest ona pełna ciekawych wydarzeń. Projekt powstania stanicy był pomysłem Jacka Błaszkowskiego, który potrafił zaangażować w to wiele osób, stowarzyszeń i koordynował całość zadania.

Projekt został sfinansowany w ramach Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia, a także dzięki wsparciu wielu firm i instytucji. W tym miejscu z pewnością będą się zatrzymywać mieszkańcy Tczewa i okolicy, lubiący rowerowe wypady. W Stanicy jest także stacja naprawcza, która umożliwi uzupełnienie powietrza w kołach czy wykonanie drobnych napraw.

Teren ten, co pokazał rodzinny i radosny festyn z okazji otwarcia stanicy, będzie kolejnym miejscem integracji dla mieszkańców Śliwin. Na spotkanie przybył między innymi zastępca wójta gminy Tczew Tomasz Urbański. Wydarzeniu towarzyszył muzyczny akcent – występ Marka Plutowskiego.