Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Pożegnalna sesja Rady Miejskiej
Nasz Tczew

Pożegnalna sesja Rady Miejskiej

W czwartek odbyła się prawdopodobnie ostatnia sesja mijającej kadencji Rady Miejskiej w Tczewie. W pierwszej, roboczej części radni m.in. wybrali ławników do sądów powszechnych oraz rozpatrzyli wiele skarg, a w drugiej, pożegnalno-uroczystej, podsumowali kończącą się kadencję.

Jeśli do końca kwietnia nie zostanie zwołana nadzwyczajna sesja, to ta, która odbyła się w miniony czwartek, będzie ostatnią w składzie wybranym w 2018 roku. Na początku sesji burzliwa dyskusja dotyczyła przyjęcia zaproponowanego porządku obrad. Kontrowersje wzbudziło wykreślenie punktów związanych z rozpatrzeniem dwóch petycji dotyczących ul. Jabłoniowej i Świętopełka. Większość radnych zagłosowała za tym, aby obie petycje rozpatrzyli radni kolejnej już kadencji, po tym jak zaopiniuje je prezydent.

Czwartkowa sesja była także okazją do podsumowania działalności trzech miejskich placówek kulturalnych. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki oraz Fabryki Sztuk opowiedzieli o minionym roku.

Następnie radni przystąpili do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tczewie i Sądu Okręgowego w Gdańsku na lata 2024-27. W tym celu powołana komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie uzupełniające. Po wyborze ławników przyszedł czas na uchwały. Po raz kolejny radni rozpatrywali wiele skarg na prezydenta Tczewa związanych z nieprawidłowymi tabliczkami lub znakami drogowymi.

Po części roboczej przyszedł czas na pożegnania i podziękowania związane z ostatnią sesją mijającej, ósmej kadencji. Była ona nietypowa, ponieważ przypadła na czas pandemii, kiedy to odbywały się sesje zdalne. Podsumowujące słowa wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej.

Pod koniec części uroczystej radni otrzymali pamiątkowe podziękowania. Z kolei szefowie klubów radnych wręczyli kwiaty pracownicom Biura Rady za ich ciężką pracę. Ósma kadencja Rady Miejskiej w Tczewie potrwa do końca kwietnia, co oznacza, że pierwsza sesja w zupełnie nowym składzie będzie mogła się odbyć najszybciej w maju.