Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

W Pelplinie powstanie węzeł przesiadkowy
Nasz Tczew

W Pelplinie powstanie węzeł przesiadkowy

Za środki unijne w Pelplinie powstanie długo oczekiwany przez mieszkańców nowoczesny węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP. To efekt tego, że gmina Pelplin po raz pierwszy skorzysta z tak zwanych ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budowa węzła przesiadkowego w Pelplinie zakłada przebudowę dróg do węzła, w tym ulic Dworcowej, Kopernika i Wybickiego. Zdegradowane, przydworcowe tereny zyskają nowe życie. Burmistrz Pelplina wyjaśnia, jak uda się tego dokonać w kolejnych latach.

W ramach ZIT-ów gmina Pelplin złożyła trzy propozycje, z czego jedna została zatwierdzona do realizacji. ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są formą współpracy powiązanych ze sobą samorządów, które dzięki wsparciu funduszy europejskich mogą realizować określone przedsięwzięcia, a tym samym rozwiązywać wspólne problemy. ZIT-y na całym obszarze metropolitalnym będą dotyczyły 126 projektów zrealizowanych ze środków unijnych. Dotyczyć będą m.in. transportu miejskiego, modernizacji energetycznej budynków, rewitalizacji czy rozwoju usług społecznych.

Jeśli chodzi o Tczew, to miasto otrzyma dzięki ZIT-om dofinansowanie unijne w wysokości 34 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę stacji ładowania dla autobusów elektrycznych i cyfryzację transportu miejskiego, na budowę nowych dróg rowerowych, na odnowę i rewitalizację trzech miejskich parków, a także na renowację stawów retencyjnych.