Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

ZWiK zakończył inwestycję związaną z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kompostowni
Nasz Tczew

ZWiK zmodernizował oczyszczalnię

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej kompostowni osadów ściekowych oraz zmodernizowanego ciągu technologicznego oczyszczalni. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych została zrealizowana w ciągu piętnastu miesięcy.

Po wieloletnich przygotowaniach Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku rozpoczął kolejną ważną – obok budowy oczyszczalni ścieków, największych powojennych inwestycji zakładu – ważny projekt pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Tczewie”. 4 lipca – z udziałem zaproszonych gości, między innymi prezesów konsorcjum firm – wykonawców zadania oraz władz samorządowych – odbyło się uroczyste otwarcie nowej kompostowni osadów ściekowych oraz zmodernizowanego ciągu technologicznego oczyszczalni. Po krótkim omówieniu zakresu i efektów przeprowadzonej inwestycji Agnieszka Walter, kierownik jednostki realizującej projekt oprowadziła gości po zmodernizowanej oczyszczalni ścieków pokazując wyremontowane i wyposażone obiekty wchodzące w skład całego zadania inwestycyjnego.
Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło na terenie nowo wybudowanej kompostowni stanowiącej główny trzon całego zadania. A uczynili to Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, Mirosław Augustyn, starosta tczewski, Andrzej Grygo, prezes firmy Instal Warszawa, Maciej Ochman, prezes firmy Equipo oraz prezes ZwiK-u, Marcjusz Fornalik.
Prezesa ZWiK-u zapytaliśmy jak ważna dla zakładu była to inwestycja i jakie będzie miała ona znaczenie dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, która została uruchomiona w 1998 roku – 21 lat temu? Bardzo istotne. Dzięki tej modernizacji zakład nie tylko został wyposażony w nowe urządzenia i sprzęt, ale też zyska pod względem ekonomicznym – odpowiada prezes Marcjusz Fornalik.

Mikołaj Lisicki z firmy EQUIPO – przedstawiciel wykonawcy opowiedział czym się charakteryzuje nowo zbudowana kompostownia i na jakiej technologii się opiera.

Zadanie było współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zrealizowano je za kwotę ponad 25 mln złotych z czego blisko 13 mln to dofinansowanie unijne.