Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

powiat luty
Nasz Tczew

Na powiatowej sesji o Ukrainie, kulturze i sporcie

Na lutowej sesji rada powiatu w związku z pierwszą rocznicą sowieckiej napaści na Ukrainę wydała stanowisko o poparciu Ukrainy wraz z informacją o przyjęciu w powiecie tczewskim ponad 1500 uchodźców z zaatakowanego kraju. W części sprawozdawczej sesji podsumowano ubiegłoroczną działalność kulturalną i sportową.


LIV sesję rady powiatu obecnej kadencji przewodnicząca Barbara Kamińska rozpoczęła od przyjęcia porządku obrad. Następnie starosta tczewski Mirosław Augustyn przekazał stanowisko o poparciu Ukrainy w wojnie z Rosją przez radę powiatu, co miało związek z pierwszą rocznicą napaści sowieckiej.
Starosta przekazał informację, że zgodnie z oficjalnymi danymi obecnie w powiecie tczewskim obecnie znajduje się ponad 1500 uchodźców z zaatakowanego kraju, którzy przybyli po rozpoczęciu wojny, a było ich blisko 1800. Następnie Augustyn przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu.
Radni po sprawozdaniu zadawali staroście pytania. Dotyczyły one sytuacji szpitala tczewskiego, spotkania z przedstawicielami Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W części informacyjnej rada przyjęła raport za ubiegły rok o działalności Powiatowego Urzędu Pracy, o którym mówiła w skrócie dyrektorka urzędu Żaneta Sadowska.
Do dyspozycji radnych w związku ze sprawozdaniem o działalności kulturalnej za ubiegły rok była naczelniczka Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu Magdalena Olszewska-Gibas, a w związku z informacja o działalności sportowej dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Tomasz Tobiański.
Na sesji była również mowa o publikacji autorstwa radnego i członka zarządu powiatu “Atlasu Historycznego Powiatu tczewskiego”. Radni otrzymali po egzemplarzu książki wydanej z okazji 25-lecia powiatu.
Rada głosowała tylko nad uchwałami dotyczącymi korekty tegorocznego budżetu. przyjęto je do realizacji jednogłośnie.

W części sesji poświęconej interpelacjom i wnioskom burzliwą dyskusję wywołała interpelacja Jana Kulasa. Radny pytał w niej o podział kompetencji w pięcioosobowym zarządzie powiatu i “rzeczywiste” zaangażowanie nieetatowych członków zarządu. Odpowiedź na interpelację, zdaniem radnego Kulasa, była niewystarczająca. Natomiast część radnych, w tym członkowie zarządu, krytykowali treść samej interpelacji. W najbardziej ostrym tonie na temat radnego Kulasa wypowiedział się Bogdan Badziong.
W ostatniej części sesji radny Krzysztof Korda zaprosił radnych i mieszkańców powiatu na uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Tczewie.